Yerleşke Turları

Sıhhiye Yerleşkesi

1. Rektörlük
2. Konuk Evi / ATM / Geyik Kafe
3. Spor Salonu
4. Onkoloji Hastanesi
5. Yurtlar

6. Diş Hekimliği Fakültesi
7. Kütüphane / Halk Sağlığı Enstitüsü
8. Öğrenci İşleri / Yemekhane / Mediko
9. Amfiler Binası

10. Eczacılık F.
11. Fizik Tedavi ve Rehab. F. / Sağlık Bilimleri F. / Konuk Evi
12. Hemşirelik F. / Sağlık Hizmetleri MYO / Sağlık Bilimleri F.

13. Çocuk Acil
14. 7 Nolu Kapı / Anatomi
15. Tıp Fakültesi
16. Sanat Müzesi

Beytepe Yerleşkesi

1. Rektörlük
2. BAM / Yurtlar
3. Yurtlar
4. Spor Bilimleri F.

5. ATM
6. Yemekhane / Banka
7. Kütüphane
8. Yıldız Amfi

9. Atatürk Anıtı
10. Yemekhane
11. Yeşil Vadi
12. Yabancı Diller YO. / İktisadi ve İdari Bil. F.

13. Teknokent
14. Mühendislik F. / Hukuk F.
15. Yemekhane / Piramit Kafe
16. Beytepe Hastanesi

*** OPSİYONEL ***
17. Hamiye Çolakoğlu Seramik Müzesi (Ziyaret zorunlu değildir. Dileyen öğrencilerimiz gezebilir. Tanıtım için bir görevli daimi olarak bulunacaktır)