Seçmeli Etkinlikler

BİLGİ BECERİLERİ

Bu ders kapsamında günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sonucu giderek karmaşıklaşan ve zorlaşan doğru bilgiye doğru zamanda ve yerde erişim açısından önem taşıyan ve 21. yüzyıl bireylerinin sahip olması gereken bilgiyi elde etme becerileri ele alınmaktadır. Ayrıca derste bilgi okuryazarlığı kavramından hareketle öğrencilerin hem üniversite hem de günlük yaşamları boyunca kullanacakları ve bilgi okuryazarı bir birey olmalarında etkili olan becerilere -eleştirel ve analitik düşünme, bilgiyi bulma, elde etme, düzenleme, kullanma ve paylaşma- değinilmektedir.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Doç. Dr. Tolga ÇAKMAK, Doç. Dr.Şahika EROĞLU

DUMANSIZ HACETTEPE

AMAÇ

Bu dersin amacı tütün (sigara) kullanımının ve sigara dumanından pasif etkilenimin zararlı etkilerinin, bu olumsuz etkilerden korunma yaklaşımlarının ve Hacettepe Üniversitesinin bu çalışmalardaki örnek ve öncü uygulamalarının öğrenilmesidir.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

Bu dersin sonunda öğrenciler;

• Tütün (sigara) kullanımının sağlık, sosyal, ekonomik ve çevresel olumsuz etkilerini sayabilecekler,
• Tütün kontrolü çalışmalarının temel ilkelerini söyleyebilecekler,
• Tütün endüstrisinin özellikle gençlere yönelik çabalarını bilecek ve bunlardan korunma yollarını bilecekler,
• Türkiye’nin tütün kontrolü konusundaki örnek konumu hakkında bilgi sahibi olacaklar,
• Hacettepe Üniversitesi’nde yürütülen tütün kontrolü çalışmaları ile bu konularda üniversite yönetiminin duyarlılığı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Öğr. Gör. Dr. Deniz YÜCE

EĞLENEREK ÖĞRENME

Eğlenmek, neşeli ve hoşça zaman geçirmektir. Öğrenmek ise, çevreyle etkileşimler sonucunda kalıcı değişiklikler edinmek olarak tanımlanır. Öyleyse hem eğlenmek, hem öğrenmek olası mıdır? Öğrenmekten keyif alınıp, öğrenmenin tadına varılabilir mi? Öğrenirken gülmek, gülerken düşünmek ve yapmak hoşa gider mi? Öğrenirken nasıl sorumluluk alınır? Bu soruların yanıtlarını birlikte bulabiliriz. Beraberliğimizde; birbirimizle ilgili temel bilgi, beceri ve duygularımızı paylaşacağız. Bireysel özelliklerimizi tanıyacağız, tanışacağız. Aramıza gelişinizle, dönüşünüz arasında çok fark olacak: Gerçekten! İsterseniz! Görüşmek dileğiyle…

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Dr. Öğr.Üye. Burcu AKHUN, Dr. Sıddıka ORUÇ DEMİRTAŞ

ENGELSİZ HACETTEPE

Ders kapsamında; engel tipleri, özel gereksinimi olan öğrencilerin üniversite yaşamına tam katılımları önündeki engeller, iletişim ve yardım önerileri, ulaşılabilirlik ve yaşamı kolaylaştırıcı genel önerilerle ilgili bilgi verilecektir. Engelli öğrenciler, gönüllü öğrenciler ve üniversiteye yeni katılan öğrenciler yaşam örnekleri paylaşacaklardır. Derse katılan öğrencilere kendi aralarında engelli rol çalışması yaparak farkındalık kazandırılmaya çalışılacaktır.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Dr. Öğr. Üye. Onur ALTUNTAŞ

MOBİL CİHAZLAR İLE ÇEKİM VE KURGU TEKNİKLERİ

Ders kapsamında İletişim Fakültesi Prodüksiyon Atölyesi mobil cihazlarla çekim ve kurgu tekniklerini öğretecektir.

 • Telefon yatay kullanım
 • Çekim düzeci
 • Çekim Planları
 • Kamera Açıları
 • Çekimde ses ve ışık
 • POWER DIRECTOR mobil kurgu uygulaması

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Öğr. Gör. Özgür AĞKÜL, Öğr. Gör. Sibel TEKİN, Öğr. Gör. Egemen ADAK

HOŞGÖRÜ ÜSTÜNE

Bu derste etik değerler ve bir etik değer olarak hoşgörü kavramı üzerinde durulduktan sonra gerek toplumsal yaşamda gerekse üniversite yaşamında hoşgörünün önemi üzerinde durularak, adalet ve özgürlük gibi hoşgörünün de toplumsal yaşamın olmazsa olmazlarından olduğu gösterilmeye çalışılacaktır.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Doç.Dr. Çetin TÜRKYILMAZ

İLK YARDIM

Etkinlik kapsamında;

 1. İlk yardımın önemi
 2. İlk yardımın tanımı ve amaçları
 3. İlk yardımcının özellikleri
 4. İlk yardım gerektiren durumlar
 5. İlk yardım uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Doç. Dr. Melek Serpil TALAS, Dr. Burcu DULUKLU

KİMSEYİ GERİDE BIRAKMA! SÜRDÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINA GENEL BİR BAKIŞ

“Kimseyi geride bırakma!” mottosuyla yola çıkarak “Binyıl Kalkınma Hedefleri”nde eksik kalan unsurların da tamamlanması ile oluşturulan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Ajandası daha iyi bir dünya için birbiriyle bağlantılı 17 hedef ortaya koyarak tüm dünyayı iş birliğine çağırmıştır. Bu amaçlara ulaşılabilmesi ise sadece devletlerin iş birliğiyle değil, başta bireylerin ve toplumların ve de diğer devlet dışı unsurların da çabalarıyla mümkün olacaktır. Bu modülde 2030 yılına kadar erişilmesi hedeflenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na (SKA) odaklanılacak ve bireyler olarak nasıl katkı yapabileceğimiz tartışılacaktır.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Doç. Dr. Pınar GÖZEN ERCAN

NEDEN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE ÖĞRETİM ÜYESİYİM?

 

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Prof. Dr. M. Deniz DEMİRYÜREK

SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Doç. Dr. Ş.Nazan KOŞAR

SANATSAL AKTİVİTE

Kuruluşundan bugüne  Hacettepe Üniversitesi’nde sanata dair  izlerin varolan eserler üzerinden izlencesi. Hacettepe Sıhhıye ve  Beytepe Yerleşkeleri açık alanlar ve iç mekanlarda yer alan sanat tarihi açısından büyük değere sahip  eserler ve hangi sanat alanlarının olduğunu gösterir kısa film gösterimi.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Prof. Dr. Candan TERVİEL

SİHİRLİ SÖZCÜKLER

Hayatımızı kolaylaştıran, yaşamın bize sunduğu güzellikleri görmemizi sağlayan sihirli sözcüklerin farkına varma.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Öğr.Gör. Meltem DEMİR

ÜNİVERSİTELİ OLMAK

Değişikliğin yaşantınıza getirmiş olduğu farklılıkları iyi tanımak, uyum sürecini kolaylaştıran unsurlardan biridir. Bu katılımlı söyleşi kapsamında üniversite yaşamının getireceği değişimler sohbet havası içinde ele alınacaktır. Konuşulabilecek ana temalardan bazıları aşağıda sunulmuştur.

 • Aileden ayrılma
 • Risk ve Sorumluluk Alabilme
 • Üretkenlik
 • Sosyal İlişkiler
 • Kendi Yaşamı Üzerinde Kontrol Sahibi Olabilme

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Dr. Öğr. Üyesi A. Berna AYTAÇ, Arş. Gör. Banu Çiçek ÇEKÇİ, Arş. Gör. Damla TUFAN

YAKIN İLİŞKİLER VE SINIRLAR

Üniversitede ilk yıl birçok açıdan yeni bilgi ve becerilerin öğrenildiği bir süreç. Bu yeni bilgi ve beceriler kuracağınız arkadaşlık ilişkileri için de geçerli. Sağlıklı arkadaşlık ilişkileri kurmak için ise ön koşul önce kendimizin sonra karşımızdakinin kişisel sınırlarını ve ihtiyaçlarını fark etmek ve anlamaktan geçiyor. Bu ders kapsamında kuracağınız romantik ya da romantik olmayan tüm arkadaşlık ilişkilerinizin daha kaliteli ve etkili olmasına yönelik göz önünde bulundurabileceğiniz bilgi ve beceriler paylaşılacaktır.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Öğr. Gör. Dilek AVCI

YÜKSEK ÖĞRENİMDE TOPLUMSAL CİNSİYET FARKINDALIĞI

Bu ders kapsamında kadın erkek eşitliği konusunda öğrencilerde farkındalık yaratmak, üniversite ortamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak ve eğitim yaşamında cinsel taciz ve cinsel saldırı konusundaki temel bilgileri üniversiteye başlayan öğrencilerle paylaşmak hedeflenmiştir.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Doç. Dr. Nüket PAKSOY ERBAYDAR

YÜZYILIN PANDEMİSİ: COVID-19

İki bin yirmi yılının başından beri dünyayı kasıp kavuran COVID-19 enfeksiyonu 31 Ağustos günü itibarı ile dünyada toplam 218 milyon vaka ve 4,5 milyon ölüme neden olmuş durumdadır. Ülkemiz için bu rakamlar. 6,5 milyon ve 56 bin kişidir.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Prof. Dr. Serhat ÜNAL

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ETİK İLKELER VE DEĞERLER

Mesleğinizin Etik Değerlerini Neden Bilmelisiniz?

Meslek etikleri, çeşitli meslek ya da uğraşı alanlarında karşılaşılan etik sorunların farkına varılmasının bir sonucu olan ve bu sorunları gidermeyi ya da azaltmayı amaçlayan çabaların sonucu olarak ortaya çıkan bilgisel ve pratik etkinliklerdir. Meslek etiği, bir meslekle ilgili neyin doğru, neyin yanlış olduğunu belirleyen, o meslekle ilgili birtakım davranış kuralları (etik kurallar) oluşturan ve mesleğe mensup kişilerin bu davranış kurallarına uymasını zorunlu kılan, uymayanları meslek örgütleri aracılığıyla etik yaptırımlara tabii tutan, kimi zaman meslekten çıkaran, hizmet ideallerini koruyan ilkeler bütünüdür. Bu anlamda her mesleğin kendine özgü etik ilkeleri vardır; tıp etiği, basın etiği, siyaset etiği, hukuk etiği, mühendislik etiği, iş etiği, ticaret etiği…

Meslek etiklerinin yanıt aradıkları soru, “insanların belirli bir mesleği yaparken genel olarak ne yapıp ne yapmamaları gerektiğine” ilişkin sorudur; yani belirli bir tek tip durumda yapılması ya da yapılmaması gerekeni soran sorudur. Kısaca etik ve legal normlarla ilgili sorulardır.

Meslek etiği ilkelerinin şu yararları vardır:

 • Meslektaş baskısı sağlayarak, meslek üyelerini etik davranış göstermeye motive eder.
 • Meslek üyelerine doğru ya da yanlış eylemleri konusunda daha tutarlı ve kararlı bir rehberlik sağlar.
 • Belirsiz durumlarda nasıl davranılacağı konusunda meslek mensuplarına rehberlik eder.
 • Yönetici ya da patronların otokratik gücünü kontrol altında tutar, denetler.
 • Kurumların toplumsal sorumluluklarını tanımlar ve bu doğrultuda faaliyette bulunmaya motive eder.
 • Kurumun ya da mesleğin çıkarlarının gözetilmesini sağlar.
 • Mesleki etik, her zaman bir grubun eseridir. Mesleki etik grup onu koruduğu sürece yürürlükte kalabilen ve bireylere emreden, onları şu ya da bu şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerine bir sınır çizen ve daha ileri gitmelerine engel olan kurallardan oluşmuştur.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ MERKEZLİ KALİTE  GÜVENCE SİSTEMLERİ

Yükseköğretimde kalite güvencesi ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması çalışmalarına yükseköğretim öğrencisinin paydaş olarak katılımı son derece önemlidir. Yükseköğretim öğrencilerinin, eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı faaliyetleri, uluslararasılaşma ve yönetim sistemleri konularında aktif rol almaları, hem kurumun hem de öğrencilerin gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu ders kapsamında, kalite güvence sisteminin temel prensipleri açıklanacaktır. Öğrencilerin kalite güvence sistemindeki rolleri ve katkılarının neler olabileceği ile ilgili farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Prof. Dr. Maviş Emel KULAK KAYIKCI