Genel Bilgiler

Hacettepe Üniversitesi’nin bir fakültesine veya yüksekokuluna yeni kayıt yaptıran her öğrencinin alması gereken 1 (bir) kredilik zorunlu bir derstir. 2023-2024 Öğretim Yılı için ÜNİ 101 dersi 25–29 Eylül 2023tarihleri arasında yapılacaktır.

ÜNİ 101 etkinlikleri 4 grupta toplanmıştır:

 • Açılış Töreni,
 • Kurumsal Tanıtımlar (Asenkron Videolar),
 • Bölüm Tanıtımı
 • Yerleşke Turu ile Söyleşiler

ÜNİ 101 etkinlikleri arasında yer alan Açılış Töreni, Bölüm Tanıtımı ve Yerleşke Turu İle Söyleşiler programda belirlenen tarih ve yerde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Sadece Kurumsal Tanıtımlar Asenkron Videolar kullanılarak yapılacaktır.

Kendi programınıza bu sitede yer alan uni101.hacettepe.edu.tr/sizin-programiniz adresinden ulaşabilirsiniz. Her ne kadar, UNİ101, 5 günlük bir ders olsa da bölüm bazında programınız lojistik gerekçelerle iki günde tamamlanacaktır. Pazartesi günü açılış etkinlikleri yaklaşık 7500 öğrenci ile birlikte yapılacak, hafta içi programınızda belirtilen bir diğer günde de söyleşi ve bölüm tanıtımları gerçekleştirilecektir. Öte yandan kendi programınızda yer almayan söyleşilere de sınıfta yer olması durumunda katılabilirsiniz.

 • Açılış töreni ve öğrenci topluluk tanıtımları Beytepe Yerleşkesi Amfi Tiyatro alanında,
 • Söyleşiler Beytepe Yerleşkesi Yıldız Amfi’nin M kodlu sınıflarında,
 • Bölüm Tanıtımı ve Yerleşke Turu kendi bölümünüzün olduğu yerleşke ve kendi binanızda programda belirtilen sınıfta yapılacaktır.
 • Asenkron videolardan oluşan kurumsal tanıtımlara ise haftanın istediğiniz gününde UNİ 101 web sitesinden ulaşabilirsiniz.

UNİ101 kapsamındaki tüm etkinliklerin katılım yoklamaları e-yoklama uygulaması ile yapılacaktır. Detaylı bilgiye ve kullanma kılavuzuna hacettepe.edu.tr/eyoklama adresinden ulaşabilirsiniz. E-yoklama süreci ip kontrollü ve bluetooth teknolojisi ile gerçekleştirilecek olup kampüs dışında ve etkinlik alanı dışında yoklama sistemi çalışmayacaktır.

ÜNİ 101’den alacağınız not katıldığınız etkinliklerden topladığınız puanlarla belirlenir. Etkinliklerin puanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. “Sizin Programınızda” yer alan etkinliklere katılarak puan toplarsınız.

ETKİNLİK PUAN
Açılış Töreni 4
Söyleşiler 2
Hacettepe Kurumsal Tanıtımlar (Asenkron Videolar) 2
Bölüm Tanıtım ve Yerleşke Turu 4
UNI101 Değerlendirme Anketi 1

Toplanan puanların hangi nota karşılık geldiği aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

A1 17
A2 16
A3 15
B1 14
B2 13
B3 12
C1 12
C2 10
C3 9
D 8
F 7 ve aşağısı

UNİ101 dersi kapsamında her öğrenci 7 etkinliğe katılacaktır: Açılış Töreni, Kurumsal Tanıtımlar, 3 ayrı Söyleşi, Bölüm Tanıtımı Ve Yerleşke Turu, ÜNİ101 Değerlendirme Anketi.

 • Açılış törenine katıldım (25 Eylül 2023 öğle):  4 puan
 • Bölüm tanıtımına katıldım: 4 puan
 • Asenkron kurumsal tanıtım videolarını seyrettim: 2 puan
 • Söyleşilerden programıma atanmış olan 3’üne katıldım: 2 x 3 = 6 puan
 • ÜNİ101 değerlendirme anketini doldurdum: 1 puan

Topladığım puan 17 ve A1 notuna karşılık gelmektedir.

UNİ101 sayfasında ilgili bağlantıya tıklayarak videoları seyredebilirsiniz. Videoları seyredince yoklamanız otomatik olarak alınacaktır.

Kurumiçi/Kurum Dışı, Dikey Geçiş, Denklik Tamamlama öğrencileri ile Üniversitemizden daha önce mezun/ilişiği kesilmiş olan öğrenciler UNİ101 dersinden muaftırlar.

25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak ÜNİ101 dersine yeni kayıt yaptıran öğrenciler girebilecek olup, 2023 yılından önce kayıt olan, ÜNİ101 dersini hiç almamış veya alıp başarısız olan öğrenciler için ileri bir tarihte ÜNİ101 dersi düzenlenecektir.

ÜNİ101 dersi not yükseltmek amacıyla tekrar alınmamaktadır.

Açık Amfi’de 25 Eylül 2023 tarihinde yapılacak Açılış Töreni’nde yüksek yağmur ihtimali olursa söyleşi ve bölüm tanıtımlarının yapılacağı ve yağmur beklenmeyen haftanın diğer bir günüyle bugünün yeri değiştirilecek ve size UNİ101 öncesi duyuru yapılacaktır.

ÜNİ101’in 25 Eylül’de yapılacak olan Açılış Töreni HacettepeKurumsal youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacaktır. Yakınlarınız bu canlı yayını izleyebilirler.

Sağlıklı, başarılı, eğlenceli, harika bir üniversite yaşamı diliyoruz…