Yerleşke Turları

Sıhhiye Yerleşkesi

1. Rektörlük
2. Konuk Evi / ATM / Geyik Kafe
3.  Spor Salonu
4. Onkoloji Hastanesi
5. Yurtlar

6. Diş Hekimliği Fakültesi
7. Kütüphane / Halk Sağlığı Enstitüsü
8. Öğrenci İşleri / Yemekhane / Mediko
9. Amfiler Binası

10. Fizik Tedavi ve Rehab. F. / Sağlık Bilimleri F. / Konuk Evi
11. Hemşirelik F. / Sağlık Hizmetleri MYO / Sağlık Bilimleri F.

12. Çocuk Acil
13. Tıp Fakültesi
14. Sanat Müzesi

Beytepe Yerleşkesi

1. Rektörlük
2. BAM / Yurtlar
3. Yurtlar

4. ATM
5. Yemekhane / Banka
6. Kütüphane
7. Yıldız Amfi

8. Atatürk Anıtı
9. Yemekhane
10. Yeşil Vadi

11. Yabancı Diller YO. / İktisadi ve İdari Bil. F.
12. Yemekhane / Piramit Kafe
13. Beytepe Hastanesi

*** OPSİYONEL ***
(Ziyaret zorunlu değildir. Dileyen öğrencilerimiz gezebilir. Tanıtım için bir görevli daimi olarak bulunacaktır)

14. Hamiye Çolakoğlu Seramik Müzesi
15. Biyosfer Müze: Biyolojik Çeşitlilik İleri Araştırma Merkezi