ÜNİ 101 “ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GİRİŞ” DERSİ

20-24 Eylül 2021

Üniversitenize hoş geldiniz. Sizleri, Hacettepe Üniversitesi’ne getiren özverili çalışmalarınız ve emeğiniz için bir kez daha kutluyoruz.

Hacettepe’de, kökleri bilimsel yaklaşım, eleştirel düşünce ve yaparak öğrenmeye dayanan, farklı bilimsel disiplinlere göre özelleşmiş eşsiz bir öğretim yaklaşımı uygulanır. Tıp-Sağlık Bilimleri, Fen-Mühendislik Bilimleri, Sosyal-Beşeri Bilimler alanlarında insanlığın sorunlarını keşfedip sorgulayan, analiz edip anlayan, bilgi birikimini kullanarak çözümleyen alanının lideri profesyoneller Hacettepe’de yetişir. Etik değerlere, insana, çevreye en üst seviyede özen gösteren, bilgi ve teknolojiyi iyi kullanan, kendine güvenen ve iyi ifade edebilen, proje tabanlı ve takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmek tüm programlarımızın ortak paydasıdır.

Hacettepe ailesine yeni katılacak öğrencilerimizin üniversite yaşamına uyum süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanan “Üniversite Yaşamına Giriş” dersinin amacı; öğrencilerimizin, hem Hacettepe Üniversitesinin değerlerini, misyonunu ve vizyonunu öğrenmeleri; hem Hacettepeli kimliğini geliştirmeleri hem de yerleşkelerini, akademik birimlerini, sosyal ve kültürel olanaklarını tanımalarıdır. Bir diğer ifadeyle, Hacettepe’nin ve üniversite yaşamının öğrencilere sunduğu fırsatlar konusunda farkındalığı artırmaktır.

ÜNİ101 dersi 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında canlı yayınlar, asenkron videolar ve yüzyüze aktiviteler ile yapılacaktır.

International Students: UNI101-Orientation course for international students will be held later. Details will be announced by the international student unit.

Menu