ÜNİ 101 `ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GİRİŞ` DERSİ
Katılımlı Söyleşiler
Sayfanın kolay yazdırılabilir şeklini görüntülemek ve yazdırmak için buraya tıklayınız ..


AÇILIŞ KONSERİ

Konser içeriği;
G.Bizet - Carmen Suit No:1 “Matadorlar",
E.de Curtis - Torna Suriento,
C-M. Schönberg - Sefiller Müzikali’nden “ I Dreamed a Dream”,
Şebnem Ferah - Sil Baştan

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası Şef : Prof. Burak TÜZÜN


Etkinlik Programı:
BİLGİ BECERİLERİ

Bu ders kapsamında günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sonucu giderek karmaşıklaşan ve zorlaşan doğru bilgiye doğru zamanda ve yerde erişim açısından önem taşıyan ve 21. yüzyıl bireylerinin sahip olması gereken bilgiyi elde etme becerileri ele alınmaktadır. Ayrıca derste bilgi okuryazarlığı kavramından hareketle öğrencilerin hem üniversite hem de günlük yaşamları boyunca kullanacakları ve bilgi okuryazarı bir birey olmalarında etkili olan becerilere -eleştirel ve analitik düşünme, bilgiyi bulma, elde etme, düzenleme, kullanma ve paylaşma- değinilmektedir.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Prof. Dr. Özgür KÜLCÜ, Dr.Öğr.Üye. Tolga ÇAKMAK, Dr.Şahika EROĞLU


Etkinlik Programı:
DUMANSIZ HACETTEPE

AMAÇ

Bu dersin amacı tütün (sigara) kullanımının ve sigara dumanından pasif etkilenimin zararlı etkilerinin, bu olumsuz etkilerden korunma yaklaşımlarının ve Hacettepe Üniversitesinin bu çalışmalardaki örnek ve öncü uygulamalarının öğrenilmesidir.

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

Bu dersin sonunda öğrenciler;

• Tütün (sigara) kullanımının sağlık, sosyal, ekonomik ve çevresel olumsuz etkilerini sayabilecekler,
• Tütün kontrolü çalışmalarının temel ilkelerini söyleyebilecekler,
• Tütün endüstrisinin özellikle gençlere yönelik çabalarını bilecek ve bunlardan korunma yollarını bilecekler,
• Türkiye’nin tütün kontrolü konusundaki örnek konumu hakkında bilgi sahibi olacaklar,
• Hacettepe Üniversitesi’nde yürütülen tütün kontrolü çalışmaları ile bu konularda üniversite yönetiminin duyarlılığı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Prof. Dr. İsmail ÇELİK


Etkinlik Programı:
ENGELSİZ HACETTEPE

Ders kapsamında; engel tipleri, özel gereksinimi olan öğrencilerin üniversite yaşamına tam katılımları önündeki engeller, iletişim ve yardım önerileri, ulaşılabilirlik ve yaşamı kolaylaştırıcı genel önerilerle ilgili bilgi verilecektir. Engelli öğrenciler, gönüllü öğrenciler ve üniversiteye yeni katılan öğrenciler yaşam örnekleri paylaşacaklardır. Derse katılan öğrencilere kendi aralarında engelli rol çalışması yaparak farkındalık kazandırılmaya çalışılacaktır.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Prof. Dr. Mine UYANIK, Dr.Öğr.Üye. Onur ALTUNTAŞ, Doç.Dr. Derya DİKMEN, Dr. Nesli ERSOY, Arş.Gör.Serap DEMİR


Etkinlik Programı:
EĞLENEREK ÖĞRENME

Eğlenmek, neşeli ve hoşça zaman geçirmektir. Öğrenmek ise, çevreyle etkileşimler sonucunda kalıcı değişiklikler edinmek olarak tanımlanır. Öyleyse hem eğlenmek, hem öğrenmek olası mıdır? Öğrenmekten keyif alınıp, öğrenmenin tadına varılabilir mi? Öğrenirken gülmek, gülerken düşünmek ve yapmak hoşa gider mi? Öğrenirken nasıl sorumluluk alınır? Bu soruların yanıtlarını birlikte bulabiliriz. Beraberliğimizde; birbirimizle ilgili temel bilgi, beceri ve duygularımızı paylaşacağız. Bireysel özelliklerimizi tanıyacağız, tanışacağız. Aramıza gelişinizle, dönüşünüz arasında çok fark olacak: Gerçekten! İsterseniz! Görüşmek dileğiyle :)

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Dr. Öğr.Üye. Burcu AKHUN, Öğr. Gör. Sıddıka DEMİRTAŞ


Etkinlik Programı:
FİLM VE BELGESEL GÖSTERİMİ

360 Hacettepe Panoramik sanal tur hakkında bilgi verilecek.
Hacettepe Üniversitesi tanıtım filmi gösterilecek.

Dijital Hikayeler atölyesinden,
 • Dijital geyikler
 • Sese ilk adımlar
 • Erasmus maceram
 • Merhaba Hacettepe atölyelerinden kısa filmler gösterilecek.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Doç. Dr. Ahmet Serhat KAYMAS, Arş. Gör. Umut Yener KARA, Arş. Gör. Dr. Emre CANPOLAT, Arş. Gör. Gökçe BAYDAR
ÇAVDAR, Öğr.Gör. Özgür AĞKÜL, Arş. Gör. Gülay ACAR, Tekniker Özgür ORAKÇI


Etkinlik Programı:
HOŞGÖRÜ ÜSTÜNE

Bu derste etik değerler ve bir etik değer olarak hoşgörü kavramı üzerinde durulduktan sonra gerek toplumsal yaşamda gerekse üniversite yaşamında hoşgörünün önemi üzerinde durularak, adalet ve özgürlük gibi hoşgörünün de toplumsal yaşamın olmazsa olmazlarından olduğu gösterilmeye çalışılacaktır.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Doç.Dr. Çetin TÜRKYILMAZ


Etkinlik Programı:
İLK YARDIM

Etkinlik kapsamında;
 1. İlk yardımın önemi
 2. İlk yardımın tanımı ve amaçları
 3. İlk yardımcının özellikleri
 4. İlk yardım gerektiren durumlar
 5. İlk yardım uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar.
Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Doç. Dr. Melek Serpil TALAS, Dr. Burcu DULUKLU


Etkinlik Programı:
MUTLU MUYUZ?

Mutluluğu ve mutlu olmanın yolları üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirilecek bu derste, üniversite hayatına başlarken, hayatta değişen pek çok şeye karşı mutlu olmayı nasıl başarabileceğimize değinilecek. Mutlu olmanın aslında sadece kişiye değil pek çok farklı etkene de bağlı olduğunu gözlemleyip, üniversite hayatı ve sonrasında daha mutlu bir hayat yaşamaya dair bakış açısı kazandırılması hedefleniştir.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Öğr. Gör. Ömer KARAPINAR


Etkinlik Programı:
RİSKLİ DAVRANIŞLAR

Lisedeyken davranışlarınız yetişkinler tarafından sınırlanıyor ve sonuçları paylaşılıyordu. Üniversite yaşamıyla birlikte davranışlarının sorumluluklarını taşıyan ve kararlarının sonuçlarını kendi başına kabullenen yetişkinler dünyasına katılmış oluyorsunuz. Bu size inanılmaz genişlikte bir seçimler ve deneyimler alanı sunuyor. Bunların bir bölümü sizi geleceğe hazırlayacak olan heyecanlı deneyimler. Bir bölümüyse yaşamınız üzerinde olumsuz etkiler bırakabilecek risk davranışları. Bugün büyütücü deneyimler ve sağlıksız risk davranışları hakkında sizlerle sohbet edeceğiz

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Uzm.Psi.Dan. Emre YILMAZ


Etkinlik Programı:
SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Doç.Dr.Ş.Nazan KOŞAR


Etkinlik Programı:
SANATSAL AKTİVİTE

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Prof. Dr. Candan DİZDAR TERWIEL


Etkinlik Programı:
SİHİRLİ SÖZCÜKLER

Hayatımızı kolaylaştıran, yaşamın bize sunduğu güzellikleri görmemizi sağlayan sihirli sözcüklerin farkına varma.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Öğr.Gör. Meltem BOZKURT


Etkinlik Programı:
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ

Bu dersin amacı tarihsel bir süreç içerisinde sürdürülebilir kalkınma kavramını ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini açıklamaktır. Bu amaç çerçevesinde, 17 ana hedefe odaklanan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri tanıtılarak, bu hedeflere ulaşmakta karşılaşılan zorluklar tartışılacaktır. Derste aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde üniversitelerin rolü kısaca tartışıldıktan sonra, Hacettepe Üniversitesinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesindeki faaliyetleri özellikle öğrenci topluluklarının faaliyetleri temelinde tanıtılacaktır.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Prof.Dr. Arzu AKKOYUNLU WIGLEY


Etkinlik Programı:
ÜNİVERSİTELİ OLMAK

Değişikliğin yaşantınıza getirmiş olduğu farklılıkları iyi tanımak, uyum sürecini kolaylaştıran unsurlardan biridir. Bu katılımlı söyleşi kapsamında üniversite yaşamının getireceği değişimler sohbet havası içinde ele alınacaktır. Konuşulabilecek ana temalardan bazıları aşağıda sunulmuştur.
 • Aileden ayrılma
 • Risk ve Sorumluluk Alabilme
 • Üretkenlik
 • Sosyal İlişkiler
 • Kendi Yaşamı Üzerinde Kontrol Sahibi Olabilme
Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Dr. Öğr. Gör. Melike EĞER AYDOĞMUŞ, Arş. Gör. Banu Çiçek AKBAŞ, Arş. Gör. Damla TUFAN


Etkinlik Programı:
YAKIN İLİŞKİLER VE SINIRLAR

Üniversitede ilk yıl birçok açıdan yeni bilgi ve becerilerin öğrenildiği bir süreç. Bu yeni bilgi ve beceriler kuracağınız arkadaşlık ilişkileri için de geçerli. Sağlıklı arkadaşlık ilişkileri kurmak için ise ön koşul önce kendimizin sonra karşımızdakinin kişisel sınırlarını ve ihtiyaçlarını fark etmek ve anlamaktan geçiyor. Bu ders kapsamında kuracağınız romantik ya da romantik olmayan tüm arkadaşlık ilişkilerinizin daha kaliteli ve etkili olmasına yönelik göz önünde bulundurabileceğiniz bilgi ve beceriler paylaşılacaktır.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Uzm.Psi.Dan. Dilek AVCI


Etkinlik Programı:
YURTDIŞI-YURTİÇİ DEĞİŞİM FIRSATLARI ERASMUS-MEVLANA-FARABİ

 • Farabi, Mevlana ve Erasmus Değişim Programları Nedir?
 • Programlardan Kimler Yararlanabilir?
 • Başvuru Süreçleri ve Koşulları Nedir?
 • Programlar Hangi Ülkelerle Değişime İmkan Sağlamaktadır?
 • Programlar Kapsamındaki Haklar ve Sorumluluklar Nelerdir?

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Öğr. Gör. Birsen YANAR, Hatice CUMURCU, Nilgün GÜLKÖK, Başak MESCİGİL, Barış ÇAVUŞOĞLU,


Etkinlik Programı:
YÜKSEK ÖĞRENİMDE TOPLUMSAL CİNSİYET FARKINDALIĞI

Bu ders kapsamında kadın erkek eşitliği konusunda öğrencilerde farkındalık yaratmak, üniversite ortamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak ve eğitim yaşamında cinsel taciz ve cinsel saldırı konusundaki temel bilgileri üniversiteye başlayan öğrencilerle paylaşmak hedeflenmiştir.

Etkinlikte Görev Alacak Kişiler:
Doç. Dr. Nüket PAKSOY ERBAYDAR


Etkinlik Programı:
KAPANIŞ PROGRAMI

Öğrenci Topluluklarının görev aldığı gösterilerden oluşmaktadır.

Etkinlikte Görev Alacak Topluluklar:
Hacettepe Tımbıka Ritm Topluluğu, Hacettepe Dans Sporları Topluluğu, Hacettepe Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu, Diğer Öğrenci Topluluklarının Tanıtım Standları,


Etkinlik Programı:

Sonraki Sayfa
Başa Dön
Sıhhiye (Merkez) Kampüsü
Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye, 06100, Ankara
Tel: 0312 305 21 41
Faks: 0312 310 27 99
Hacettepe Üniversitesi
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
- 2020 -
Beytepe Kampüsü
Hacettepe Üniversitesi Beytepe, 06800, Ankara
Tel: 0312 297 65 70 (71)
Faks: 0312 299 20 90